Javor

Javor

Javor spada med bazifilne vrste. To pomeni, da raste na bazičnih tleh. Vrste, ki še rastejo na bazičnih tleh so beli gaber, bukev, brestin  in jesen. Spada med vrste zmerno toplih rastišč in hemiskiofilne (polsencozdržne) vrste. Dobro prenašajo neposredno osvetlitev in z rastjo dalj časa vzdržijo tudi v senci. Njegov les je belkaste barve. Poznamo več vrst javorjev.
 Gorski javor  Deblo gorskega javorja  List gorskega javorja  
 -
Gorski (Acer pseudoplatanus L., družina: Aceraceae)
_

Se pojavlja skupaj z velikim jesenom, golim brestom, lipo, jerebiko in ostrolistnim javorjem. Njegov areal se razteza v zahodni, srednji in južni Evropi ter v severni Mali Aziji in na Kavkazu, težišče pa je v gorovjih srednje Evrope (Alpe in Karpati). 

Zraste do 30, izjemoma tudi do 40 m visoko in doseže 1 m (redko tudi več kot 2 m) premera.  

V mladosti ima koreninski sistem s srčno korenino, pozneje pa razvije v globino še močne stranske korenine. Na prostem razvije kratko in čokato deblo s široko in močno razvejano krošnjo.  

V sestoju je deblo vitko, krošnja pa majhna. Cveti po olistanju aprila in maja. Plod je pokovec z dvema krilatima plodičema, ki dozori septembra. Je polsencozdržna vrsta. Raste na globokih, s hranili bogatih, svežih, rahlih in humoznih tleh, pogosto pa tudi na grobih apnenčastih nanosih.  

Gospodarsko starost doseže med 60. in 90. letom. Les je lesketajoče se svetle barve in je po trdoti, trdnosti ter elastičnosti srednje kakovosti. Na prostem ni obstojen, uporablja pa se za izdelavo notranje opreme. Cenijo ga tudi rezbarji in kolarji. Iz drevesnega soka lahko pridobivamo sladkor. Opad je hitro razgradljiv. Jeseni je drevo zelo dekorativno.

 

Gospodarsko starost doseže med 60. in 90. letom. Les je lesketajoče se svetle barve in je po trdoti, trdnosti ter elastičnosti srednje kakovosti. Na prostem ni obstojen, uporablja pa se za izdelavo notranje opreme.

-

Cenijo ga tudi rezbarji in kolarji. Iz drevesnega soka lahko pridobivamo sladkor. Opad je hitro razgradljiv. Jeseni je drevo zelo dekorativno.

Barva lesa
Barva lesa
 Katranasta pegavost
 Pogost škodljivec je gliva
Javorjeva katranasta Plesen 
(Rytsima acerinum)

 

Gorskemu javorju v višjih legah bolj godijo toplejše, v nižinah pa hladnejše in vlažnejše lege, vendar  ne mokra tla. Zaradi močnih korenin je odporen proti viharjem, občutljiv pa na mraz, poplave in v mladosti delno tudi na vročino in sušo. V bukovih sestojih je lahko v posamični ali šopasti zmesi. Potrebuje zgodnejše redčenje.

-

Ostrolistni (Acer platanoides L., družina: Aceraceae)
-

Zajema areal od Pirenejev preko Francije, srednje Italije, Balkana in Male Azije do Kavkaza, na severu pa preko južne Norveške, srednje Švedske in Finske do Urala. Zraste do 35 m visoko in premer debla dosežemdo 1 m.

Krošnja je gosta, jajčasta ali okrogla. V sestoju oblikuje vitko ravno deblo. Cveti pred olistanjem, aprila ali maja. Uspeva v zmerno kontinentalnem podnebju. Je polsencozdržna drevesna vrsta z manjšimi zahtevami glede toplote.

Ostrolistni javor


Uspeva na bolj suhih in bolj mokrih rastiščih kot gorski, saj je skromnejši glede talnih razmer. Raste v nižinskih hrastovih, pa tudi v montanskih bukovih gozdovih. Optimum v razvoju doseže na apnenčasto zmerno sveži ilovici.

Odporen je na proti mrazu, vročini in suši. Les je podobne kakovosti kot les gorskega javorja. Na prostem je obstojnejši, lepo se polira. Uporabljajo ga tudi pri izdelavi glasbil.


Poljski (Acer campestre L., družina: Aceraceae)

Poljski javor

Raste v Evropi, Mali Aziji, na Kavkazu in v severni Afriki. Zraste do 20 m visoko in do 80 cm v premer. Ima globok in razvejan koreninski sistem.

Je nižinska drevesna vrsta, primešana hrastom. Dobro prenaša senco, mraz in sušo. Je toploljubnejša vrsta in zelo primerna v polnilnem sloju. S steljo močno izboljšuje tla, primerna pa je tudi za čebeljo pašo.

-

Les je podobne kakovosti kot lesovi ostalih javorjev in ga je mogoče uporabljati v enake namene.


V Sloveniji se kot okrasne vrste pojavljajo še: trokrpi (A. monspessulanum L.), topokrpi javor (A. obtusatum W.& K. ex Willd.), tatarski javor (A. tataricum L.), japonski javor (A. japonicum Thunb.) in ameriški javor (A. negundo L.).
Trokrpi javor
Trokrpi
Topokrpi javor 
Topokrpi
Tatarski javor 
Tatarski
Japonski javor 
Japonski
Ameriški javor 
Ameriški
E-Novice
Aktualno

Stik
an image
Medpodjetniški Izobraževalni Center
Sevno 13
 
8000
Novo mesto

Email: centerizobrazbe@gmail.com

Srebrniče 041616540, Butična tržnica: 059076159
Učilna okusov Lj. 041786178