Drva

Drva

Drva so les uporaben v energetske namene. Lesna biomasa se uporablja v zelo različnih oblikah, od tradicionalnih polen do sekancev in različnih oblik stiskancev (briketi, peleti).

 

Kurilno vrednost lesa močno zmanjšuje vsebnost vode. Vsakih 10 % vode jo zmanjša za 12 %. Če kurimo gozdno suh les, porabimo ¼ energije, uskladiščene v lesu, samo za izhlapevanje vode.

Za ogrevanje potrebujemo počasno, dolgotrajno izgorevanje, z veliko količino žerjavice. Pri tem uporabljamo večje kose lesa trdih listavcev, kot so hrast, gaber, robinija in bukev. 

  Gozdarstvo -5. del strojna sečnja - video

  Strojna sečnja

 

Za kuhanje na štedilnikih in peko kruha v pečeh je potrebno kratkotrajnejše izgorenje z visokim plamenom in višjo temperaturo zgorevanja. Uporabimo drobnejše kose ter les iglavcev in mehkih listavcev.

Najmanj uporabne vrste lesa za kurjenje so: lipovina, vrbovina, jelševina in topolovina.

Polena  (prm)

Razcepljeni in razžagani kosi lesa, dolgi od 30 cm do 1 m. Pridobivamo jih iz okroglega lesa slabše kakovosti ali iz predhodno izdelanih metrskih okroglic ali cepanic. Okroglice se sušijo bistveno slabše in počasneje kot cepanice. Za kvalitetna drva mora biti skladiščenje polen v dovolj velikem, suhem in zračnem prostoru. Za izdelavo uporabljamo različne cepilne in rezalno-cepilne stroje.  

Sekanci  (nasuti meter - nm3)

So do 10 cm veliki kosi sesekanega lesa, običajno izdelani iz drobnega lesa (droben les iz redčenja gozdov, veje, les iz krošenj), lesa slabše kakovosti ali iz lesnih ostankov. Velikost sekancev je mogoče prilagoditi kurilni napravi. Zalogovnik za sekance mora biti suh in zračen. Za suhe sekance je treba sesekati zračno suh les. Ogrevanje je popolnoma avtomatizirano. Primerni so za srednje do velike kotle, tako v mikrosistemih kot tudi pri daljinskih sistemih ogrevanja naselij. Uporabljamo sekalnike z lastnim pogonom ali s traktorskim pogonom.

Lesni peleti in briketi (nm3)

Lesni peleti 

Peleti so stiskanci, narejeni iz suhega lesnega prahu in žaganja. So valjaste oblike, premera 8 mm in dolžine do 50 mm. Zaradi povečane gostote imajo višjo kurilno vrednost (4,9 kWh/kg). Ogrevanje je popolnoma avtomatizirano, transport je enostaven, zahtevajo manjši skladiščni prostor. Primerni so za manjše ogrevalne sisteme.

Lesni briketi 

Briketi so večji stiskanci, narejeni s stiskanjem lubja, suhega lesnega prahu, žaganja, oblancev ter drugih neonesnaženih lesnih ostankov. So posebej primerni za redko kurjena ognjišča, kot so kamini, savne, lončene peči idr. Uporabljata se samo visok tlak in para.

Ločimo različne vire lesne biomase. Iz gozdov pridobivamo del lesa iz rednega poseka, vejevino s premerom nad 5 cm, pridobivamo pa ga tudi z redčenji, premenami, sanitarnimi sečnjami ipd.

Na kmetijskih in urbanih površinah lesno biomaso (drva) pridobivamo iz posekov grmišč, obnov sadovnjakov in vinogradov, z vzdrževanjem parkov in vrtov ter gradnjo objektov.

Lesne ostanke pridobivamo iz primarne predelave lesa na žagah (krajniki, žamanje, očelki, žaganje) in iz sekundarne predelave (lesni prah, skoblanci, lubje).

Med lesno biomaso pa sodi tudi odpadni in odsluženi les, kot je lesna embalaža, gradbeni les, pohištvo, odpadki na komunalnih odlagališčih ipd. Oblike lesnega goriva so lahko polena, ki jih imenujemo tudi drva, sekanci,  lesni peleti in briketi.

Les moramo primerno pripraviti in osušiti. Sečnjo izvedemo takrat, ko je vsebnost vode v njem najmanjša (v času mirovanja - jesen, zima in zgodnja pomlad).

Posekan les spravimo iz gozda, ga razžagamo na dolžino 1 m, razcepimo in tako dobimo drva. Cepanice zložimo na od tal dvignjeno zračno in sončno mesto. Skladovnico pokrijemo in jo zaščitimo pred dežjem ali snegom, les v njej pa sušimo najmanj 6 mesecev.

E-Novice
Aktualno

Stik
an image
Medpodjetniški Izobraževalni Center
Sevno 13
 
8000
Novo mesto

Email: centerizobrazbe@gmail.com

Srebrniče 041616540, Butična tržnica: 059076159
Učilna okusov Lj. 041786178